Người Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tuần

Do dịch COVID-19 nên vải thiều Bắc Giang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, người dân Đà Nẵng cùng Hội Doanh nhân trẻ, Thành đoàn cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản này.

Tác giả: TUẤN VỸ