Nhà máy nước mặt sông Đuống: Giải tỏa nỗi lo nước sạch Thủ đô

Video - cách đây 2 năm

Dự án Nhà máy Nước mặt Sông Đuống thuộc Tập đoàn AquaOne được khánh thành được xem là giải pháp thiết thực giải tỏa cơn khát cho Thủ đô, nhất là khi hệ thống nước ngầm đang ô nhiễm nặng.

Tác giả: Thy Hằng - Nguyễn Long