Nhật ký người Việt: "Tất cả là vì nhân dân, nếu mục tiêu vì nhân dân thì luôn luôn có đổi mới"

Video - cách đây 1 tháng

Chỉ thị số 100 năm 1981 của Ban bí thư về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm làm biến đổi sâu sắc sản xuất nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đó.

Tác giả: THEO VTV