PCI 2017 ghi nhận môi trường kinh doanh địa phương cải thiện rất ấn tượng

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 năm

Chương trình công bố chỉ số năng lực cấp tỉnh (PCI) lần thứ 13 đã đưa ra kết quả điểm số PCI trung bình các tỉnh năm 2017 là 60,2 điểm. Đây là kết quả bình quân cao nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện PCI đến nay.

Tác giả: Nhóm Phóng viên