PCI 2021: Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm đứng đầu lần thứ 5 liên tiếp

VCCI - cách đây 11 tháng

Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu tìm ra giải pháp mới cho vấn đề cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tác giả: MINH CHÂU - BẢO LOAN