PCI 2021: Thủ tục hành chính tại các địa phương còn gây phiền hà cho doanh nghiệp

VCCI - cách đây 7 tháng

Đó là một phần nhận xét từ Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khảo sát và công bố ngày 27-4.

Tác giả: MINH CHÂU