Phải có cơ chế, chính sách về kinh tế thiết thực để doanh nghiệp phát triển

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2019 được tổ chức sáng ngày 23 tháng 12.

Tác giả: Đinh Thanh