Phải có "tổ đặc biệt" để sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Đó là chia sẻ của TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tại Hội thảo công bố báo cáo "Dòng chảy Pháp luật Kinh doanh 2019".

Tác giả: Đinh Thanh