Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ năm 2021-2025 khoảng 6,5-7%

Chính trị - Xã hội - cách đây 6 tháng

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%.

Tác giả: MINH CHÂU