Huấn luyện chuyên sâu - cùng nhau bứt phá

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Đây là năm thứ 2 chương trình huấn luyện chuyên sâu được diễn ra, sau mùa đầu tiên, chương trình đã đã thu được nhiều kết quả tích cực

Tác giả: Nhóm PV Khởi nghiệp