Phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn cần 6 giải pháp

Video - cách đây 2 tháng

Sự phối hợp giữa các Bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác và người dân sẽ sớm đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế.

Tác giả: BẢO LOAN