Phát triển năng lượng tái tạo: "Cần cơ chế thiết thực cho doanh nghiệp"

Video - cách đây 1 tháng

Định hướng từ nay đến năm 2030, chuyển dần từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững dựa trên chuyển đổi số, tăng trưởng xanh.

Tác giả: Hoàng Hưng