Phát triển năng lượng tái tạo: "Lợi ích kép cho doanh nghiệp"

Video - cách đây 1 tháng

Thực hiện Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã dự thảo Nghị định quy định cơ chế khuyến khích điện mặt trời mái nhà, phù hợp với quy hoạch hệ thống năng lượng quốc gia.

Tác giả: Hoàng Hưng