Phát triển sản phẩm du lịch Golf cần sự liên kết giữa 4 bên

Du lịch - cách đây 3 tháng

Tăng cường liên kết giữa các địa phương để tạo thêm các sản phẩm mới cùng với việc phát triển loại hình du lịch golf, sẽ tạo thêm lợi thế cho ngành du lịch.

Tác giả: Minh Châu - Hoàng Hưng