Phương án dự phòng sẽ giúp doanh nghiệp "vượt khó" trong 2023

Video - cách đây 2 tháng

"2023 bên cạnh sản phẩm chính, DN cần phải có những sản phẩm phụ - một phương cách để "thoát khó" bằng các phương án dự phòng", ông Hoàng Triệu Hải - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông Phương.

Tác giả: BẢO LOAN