Phương án xét nghiệm đặc biệt tại Bắc Ninh có hiệu quả ra sao?

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Việc xét nghiệm sàng lọc theo từng nhóm đối tượng đã mang lại hiệu quả cao hơn, đáp ứng được việc phong toả đúng nơi, giải phóng phong toả từng địa bàn an toàn theo Chỉ thị 15.

Tác giả: Nguồn: BỘ Y TẾ