QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Tích hợp quy hoạch để giải quyết bài toán của ĐBSCL

VCCI - cách đây 2 năm

Ông Lê Văn Quang, TGĐ Tập đoàn Thuỷ hải sản Minh Phú: “Quy hoạch kinh tế thuỷ sản phải được tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng tỉnh và cũng như của vùng”.

Tác giả: BẢO LOAN