Quý Mão 2023 - Bước đệm cho thời kỳ phát triển mới

Video - cách đây 4 tháng

Quý Mão 2023 là năm kết thúc của chu kỳ đại vận 8, mang đến nhiều thách thức và sẽ là bước đệm cho doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ phát triển mới.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG