Ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp liêm chính

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 10 tháng

CLB ra đời để cùng nhau lan tỏa, thực hiện và hướng tới khởi nghiệp liêm chính, hướng tới sự phát triển bền vững của giới Startup Việt Nam

Tác giả: Nhóm KN