RUNWAY 2020: Tăng tốc khởi nghiệp và tiếp cận thị trường nước ngoài

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

RUNWAY 2020 là chương trình tăng tốc kinh doanh duy nhất tại Việt Nam dành cho các doanh nghiệp muốn phát triển thị trường quốc tế, với đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác toàn cầu.

Tác giả: Bảo Loan