Sản xuất kinh doanh có trách nhiệm- nền tảng để doanh nghiệp vươn lên

Video - cách đây 2 năm

"Kinh doanh có trách nhiệm- nền tảng để bứt phá" là thông điệp mà VCCI muốn nhắn gửi tới các doanh nghiệp Việt Nam phải sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, có trách nhiệm.

Tác giả: Ngọc Hà - Hoàng Hưng