Sau phản ánh của DĐDN, doanh nghiệp vận tải Hải Phòng được xem xét tiêm vaccine COVID-19

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tuần

Nhận được phản ánh trên Diễn Đàn Doanh Nghiệp về việc “Hải Phòng: Hàng nghìn doanh nghiệp vận tải mong mỏi chờ được tiêm vaccine”, lập tức UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo họp khẩn.

Tác giả: HẢI NGÂN - LÊ LINH