Sẽ đưa ra tiêu chí mới phù hợp hơn phương án sản xuất “3 tại chỗ”

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 năm

Để "gỡ rối" cho các doanh nghiệp thay đổi phương án sản xuất, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng: Hiện nay phương án “3 tại chỗ” vẫn tốt nhưng cần tiêu chí mới phù hợp hơn.

Tác giả: BẢO LOAN