Start up: Các loại mô hình khởi nghiệp

Video - cách đây 2 năm

Một vài gợi ý khi tham gia vào thương trường từ góc nhìn của nhà tư vấn: Mở doanh nghiệp mới, Mua doanh nghiệp đã hoạt động trên thị trường hay kinh doanh theo phương thức nhượng quyền?

Tác giả: Phạm Nguyễn