ĐIỂM BÁO NGÀY 01/12: Tăng cường khung pháp lý cho thị trường TPDN

Video - cách đây 3 tháng

Để xác lập “bình thường mới” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cần tăng cường khung pháp lý, từ đó thúc đẩy thị trường ổn định và linh hoạt hơn.

Tác giả: BẢO LOAN