Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái

Video - cách đây 3 năm

Theo Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích điện mặt trời áp mái, đặc biệt các tỉnh phía Nam có tiềm năng góp phần tăng nguồn điện, tăng thu nhập của người dân.

Tác giả: Theo VTV