Phân khúc nào có thể duy trì tăng trưởng trong quý 4/2022?

Bất động sản - cách đây 3 tháng

Trong bối cảnh hiện nay khi việc sử dụng đòn bẩy tài chính không được thuận lợi như trước, phân khúc bất động sản nào có thể duy trì đà tăng trưởng?

Tác giả: BẢO LOAN