Bội chi ngân sách 2020 gần 9,3 tỷ USD, Quốc hội yêu cầu quản lý chặt bội chi nợ công

Video - cách đây 9 tháng

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Tác giả: MINH CHÂU