Thu thuế GTGT trên giao dịch tín dụng thư hiểu thế nào cho đúng?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 1 tháng

Hiện nay có hai cách hiểu về L/C: một bên coi là một phương thức thanh toán, một bên coi đây là một hình thức bảo lãnh. Cần làm rõ cách hiểu để có thể đưa ra khuyến nghị.

Tác giả: MINH CHÂU