Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vaccine thêm 3 tháng không ảnh hưởng đến chất lượng

Chính trị - Xã hội - cách đây 5 tháng

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả.

Tác giả: MINH CHÂU