Thủ tướng Chính phủ và tinh thần "lợi ích thì hài hoà, rủi ro chia sẻ"

Video - cách đây 2 tháng

Trên tinh thần "lợi ích thì hài hoà, rủi ro thì chia sẻ" Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp góp phần phát triển KTXH nói chung, phát triển đúng hướng, lành mạnh, bền vững...

Tác giả: BẢO LOAN