Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Cờ thi đua cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

VCCI - cách đây 3 tuần

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Cờ thi đua cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ ngành kinh tế năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác.

Tác giả: MINH CHÂU