Thủ tướng: Sinh khí mới cho Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia hùng cường, thịnh vượng

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

Nhiệm kỳ mới của VCCI sẽ tạo luồng gió mới, sinh khí mới, đổi mới sáng tạo, kết nối các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước để góp phần giúp nền kinh tế Việt Nam.

Tác giả: MINH CHÂU