Thủ tướng: Trách nhiệm của VCCI sẽ nhiều hơn, nặng nề hơn

Đại hội VCCI lần thứ VII - cách đây 9 tháng

Thủ tướng tin rằng, với tập thể lãnh đạo mới, quyết tâm mới, VCCI sớm xử lý, khắc phục những hạn chế để tiếp tục phát triển và có nhiều đóng góp hơn nữa đối với đất nước.

Tác giả: VTV1