Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Du lịch - cách đây 3 tháng

Bộ VHTT&DL có 3 dự án cốt lõi trong công tác chuyển đổi số. Đó là hệ thống xây dựng nền tảng số theo trục dọc và xây dựng hạ tầng lưu giữ hệ thống máy chủ được coi là "trái tim" về dữ liệu số của Bộ.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG