ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Thực hiện chuyển đổi trong doanh nghiệp là tất yếu

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Tập đoàn VNPT: Thực hiện chuyển đổi trong DN, giải pháp đột phá chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững cho DN Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tác giả: BẢO LOAN