Chậm trễ thực hiện Thông tư: Trách nhiệm và giải pháp của NHNN

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 4 tháng

NHNN đã ban hành Thông tư quy định tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn để đảm bảo cho hệ thống ngân hàng vận hành an toàn. Nhưng hiện còn rất nhiều ngân hàng chưa thực hiện.

Tác giả: BẢO LOAN