“Tính toán lại GDP là điều rất cần thiết”

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên trả lời chất vấn trước câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Văn Quyền, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ.

Tác giả: Theo VTV