Toàn cảnh buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB khởi nghiệp Liêm chính Quốc gia

Khởi nghiệp - cách đây 1 năm

Buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia