Tổng kết khóa đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 9 tháng

Sau khóa học, các học viên đều có sự cam kết cao về việc thực hành cố vấn và lan tỏa giá trị bản thân xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cộng đồng.

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp