Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Video - cách đây 2 tháng

Trà Vinh với phương châm "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến doanh nghiệp", sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến hợp tác, phát triển với tỉnh.

Tác giả: THÙY LINH - MINH CHÂU