Trình Chính phủ sửa NĐ 65 để "cứu" thị trường trái phiếu

Video - cách đây 2 tháng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Chi: Dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 65 trong đầu tuần tới

Tác giả: BẢO LOAN