TRÒ CHUYỆN CUỐI NĂM: Tôn trọng di sản để phát triển du lịch

Du lịch - cách đây 4 tháng

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch khẳng định, những nét độc đáo mang bản sắc riêng của văn hoá Việt Nam chính là "thỏi nam châm" hút du khách thế giới.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG