[TRỰC TIẾP] ASEAN BIS 2020: “ASEAN số: Bền vững và bao trùm” (P 2)

VCCI - cách đây 8 tháng

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN-BIS) là diễn đàn thường niên hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN