[TRỰC TIẾP] Chương trình huấn luyện - cố vấn chuyên sâu cho các dự án khởi nghiệp năm 2023

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Chương trình huấn luyện - cố vấn chuyên sâu cho các dự án khởi nghiệp năm 2023 nằm trong khuôn khổ hợp tác của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia và Chương trình Youth Co:Lab.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN