[TRỰC TIẾP] Diễn đàn “Bất động sản Miền Trung 2022: Xu hướng phát triển và lựa chọn đầu tư”

Bất động sản - cách đây 9 tháng

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Bất động sản Miền Trung 2022: Xu hướng phát triển và lựa chọn đầu tư” từ 14h00-17h00 chiều nay (12/1/2022).

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN