[TRỰC TIẾP] Diễn đàn “Cơ chế thu hút đầu tư phát triển bền vững năng lượng tái tạo tại Việt Nam”

Video - cách đây 10 tháng

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Cơ chế thu hút đầu tư phát triển bền vững năng lượng tái tạo tại Việt Nam” từ 14h00-17h00 ngày 26/11/2021.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN