TRỰC TIẾP: Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF)

VCCI - cách đây 9 tháng

Được tổ chức thường niên từ năm 2014, VCSF đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc.

Tác giả: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI)