[Trực tiếp] Diễn đàn “Doanh nghiệp trong định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”

Video - cách đây 2 năm

Diễn đàn “Doanh nghiệp trong định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” diễn ra chiều 20/12 tại Hải Phòng.

Tác giả: BBT