[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Hợp tác Doanh nghiệp và Báo chí trong môi trường biến đổi

Video - cách đây 7 tháng

Diễn đàn Hợp tác Doanh nghiệp và Báo chí trong môi trường biến đổi là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Báo chí và Doanh nghiệp.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN